<link href="/mobitrackgps/static/css/web2py_bootstrap_nojs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> https://www.facebook.com/mobiker.hu?ref=hl

 

HU-GO – elektronické výber mýta

 

 Od 1. júla 2013 sa aj v Maďarsku zaviedol systém elektronického výberu mýta na základe prejdenej vzdialenosti, ktorý sa týka vyznačených úsekov maďarskej cestnej siete (diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy), pre nákladné motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t .

 

 

 

Ako je možné vykazovať používanie cesty v novom systéme?

A systéme HU-GO existujú dva spôsoby:

(1)  prostredníctvom palubného zariadenia. K tomu Vám palubné zariadenia zabezpečujú zmluvní partneri Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) – firmy, poskytujúce služby sledovania vozidiel (tzv. sprostredkovatelia).

 

(2) lístok na konkrétnu trasu poskytne právo výlučne na jednorázové, jednosmerné použitie naplánovanej trasy. Lístok treba v každom prípade zakúpiť pred použitím spoplatnenej cesty.

 

     Palubné jednotky  MoBiKer Kft.  umožnia Vám možnosť vykazovanie používania cesty!

 

                                     Môžete vybrať z viacerých možností !

 

                                      Vyžiadajte si Vašu špeciálnu ponuku!

 

                        Pre podrobnejšie informácie, prosím, kontaktujte:

 

                                           e-mail: info@mobiker.hu

 

Share
Share on TwitterShare on facebookShare on Google Plus