<link href="/mobitrackgps/static/css/web2py_bootstrap_nojs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> https://www.facebook.com/mobiker.hu?ref=hl

                                               Kapacitné sondy

 

Veľmi presné meranie palivovej nádrže riešíme meriacimi sondami. Meracia jednotka je namontovaná do palivovej nádrži a funguje  nezávisle od počítača vozidla. Poskytne presné meranie. Je dôležité, že môžu byť zobrazené vysoko presné kalibračné údaje, pričom vezmú do úvahy tepelnú rozťažnosť. Dodatočné náklady sú meracie sondy a inštalačné poplatky.

 

ukážka:

Share
Share on TwitterShare on facebookShare on Google Plus