<link href="/mobitrackgps/static/css/web2py_bootstrap_nojs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> https://www.facebook.com/mobiker.hu?ref=hl

 

MoBi-TRACK mini monitorovací systém flotily

Základná služba, minimálna cena!

 

Pomocou monitorovanie cez GPS :

A MoBi-TRACK mini prístroj má len jeden  ZÓNA vstup, a tak nie je schopný naraz prijímať viac vonkajších periferiálnych zariadení..

Na vykazovanie používanie cesty HU-GO je vhodné!

 

-POI odchílky-príchod upozornenie na Vami zadanú emailovú adresu

-monitorovanie flotty,

-generovanie knihu jázd,

-plánovanie a kontrolu trás,

-grafikony,

- dohľad cez internet  (PC, LAPTOP, SMARTPHON, MACBOOK, IPHONE, TABLET,   -upozornenie, alarm

Monitoring vozidiel: pomocou GPS možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, stav, rýchlosť, smer jazdy a cez sieť GPRS/GSM sieť posiela dáta na chránenný centrálny server z ktorého cez Vami zadaným osobným kódom môžete stiahnúť online a offline dáta.

 

Generovanie knihu jázd:  okamžitý prehľad o pohybe vozidiel cez web aplikáciu, alebo priamo v mobilnom telefóne, dáta môžete uložiť na Váš počítať podľa požiadaviek ISA, jednotlivých úradoch v jednoduchom, rozšírenom alebo podrobnom formáte.

 

Plánovanie trasy, kontrola: podľa dopredu vygenerovanej POI bodov môžete presne plánovať trasy. Realizáciu plánovanej trasy systém kontroluje, o odchílkach Vás okomžite informuje.

 

Grafy: máte možnosť zobraziť  graficky spotreby paliva, teploty motora a rýchlosť vozidla

 

Pozorovanie cez internet: systém  MoBi-TRACK  môžete prehliadať: PC, SMARTPHON, MACBOOK, IPHONE, TABLET, IPED  aplikáciou. Systém automaticky rozpozná z ktorej aplikácie  ste nahlásili  na webovú stránku.

 

Upozernenia, alarm: na webovej ploche systému MoBi-TRACK môžete uložiť a ukladať také informácie, ktoré Vám umožnia a ulahčia dodržiavať termíny súvisiace so šoférom alebo s motorovým vozidlom. Napr: platnosť STK, karty vodiča, KKV karty, školenia,upozornenie na prekročenia rýchlosti jazdy a pracovného času.

 

Share
Share on TwitterShare on facebookShare on Google Plus