<link href="/mobitrackgps/static/css/web2py_bootstrap_nojs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> https://www.facebook.com/mobiker.hu?ref=hl

                                                         Tablet PC aplikácie

Pomocou s Tablet PC aplikácie sa vždy dozviete všetko o nových funkciách.

Pomocou aplikáciami  na  Tablet PC môžete využiť už obviklé monitorovacie systémy ale aj na nové funkcie:

- Monitorovanie: pomocou GPS zariadenia Tabletu, umožní sledovanie a monitorovanie na Mobi-TRACK.

- Odoslalanie správ: webové rozhranie, na odosielanie a prijímanie správy. Nákladovo efektívna komunikácia.

- Fotky, odoslanie dokmentov: domontovaným fotoparátom môžete urobiť snímky, ich odosielať , o ktorých dostanete upozornenie a   budete maťmožnosť sťahovať fotografie. Rýchlo, jednoducho môže Váš šofér Vám odoslať dokumenty po vyložení tovaru .

 

Share
Share on TwitterShare on facebookShare on Google Plus