<link href="/mobitrackgps/static/css/web2py_bootstrap_nojs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> https://www.facebook.com/mobiker.hu?ref=hl

 

Spínač počtu náprav

 

Váš šofér z vozidla vie pomocou indikátora  počtu náprav  nadviazať kontakt so systémom HU-GO .

 

     

 

 

K tomu potrebuje tieto úkony urobiť:

 

1.   Ak počet náprav si želáte nastaviť s perifernym prístrojom, to vždy prosím hláste MoBiKeru, lebo tento systém si vyžaduje nastavenie čo urobí MoBiKer.

K inštalácií budete potrebovať  szoftver MoBi-TRACK  1.42 alebo novší.

 

2.   Na webovej stránke HU-GO musíte nastaviť, že  vykazovanie používania cesty chcete urobiť spínačom počtu náprav namontovaného do Vášho vozidla.

 

3.    Po nastavení môžete zabudovať spínač počtu náprav do Vášho vozidla! Spolu so spínačom sa nedajú namontovať do vozidla iné periférne zariadenia.( teplomer, infra zar.)

 

4.  Hlavný  LED  svietidlo naznačuje pripojenie so systémom HU-GO .

        -svietí ČERVENÉ svetlo – hladá sa pripojenie

        -svietí ZELENÉ    svetlo –  pripojenie OK

 

 

5.   Keď pripojenie so systém HU-GO v poriadku, svietí Vám zelené LED svetlo nad číslom aké máte počet náprav nastavených.

 

 

6.   Ak potrebujete zmeniť počtu náprav, musíte tlačiť po dobu 3 sekúnd tlačidlo požadovaného počtu náprav. Počujete krátke pípanie,  bude blikať hlavný LED MODRO  kým prebieha nastavenie. 

 

 

7.   Ak nastavenie prebehlo úspešne, nad tlačidlom  požadovaného počtu náprav nepretržite svietí ZELENÉ svetlo a po chvíľku času hlavný LED bude blikať ZELENO.

 

 

                                                                                                  Hlavný LED

Svetlo nastavených počtu náprav                                       Tlačidlo nastevenia počtu náprav

 

 

 

Aj keď napriek tomu hlavný LED preskočí na červené blikanie, nastavovanie bolo neúspešné,

musíte celý proces nastavovania opakovať.

 

Share
Share on TwitterShare on facebookShare on Google Plus