<link href="/mobitrackgps/static/css/web2py_bootstrap_nojs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> https://www.facebook.com/mobiker.hu?ref=hl

                                                Kontrolujte aj Vy Vašu spotrebu paliva!

Pod neustálou kontrolou spotreby paliva môžete významne ušetriť. Zabezpečujeme viaceré možnosti  pre používateľov. Sú k dispozícií riešenia: Meracie hodinky, CAN, kapacitná sonda,prietokomery .

Share
Share on TwitterShare on facebookShare on Google Plus