<link href="/mobitrackgps/static/css/web2py_bootstrap_nojs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> https://www.facebook.com/mobiker.hu?ref=hl
 
 

 

Felhasználónév - Užívateľské meno                            …. – heslo                     Belépés - začiatok

 

MoBi-TRACK prihlásenie

 

V posledných desaťročiach sa čoraz viac a viac vznikajú väčšie potreby na to, aby majiteľia vozového parku mohli dohliadať technické detaily a doby jazdy svojich vozidiel. Na základe z týchto údajov môžu byť optimalizované využitie vozidla, môžu zvýšiť životnosť vozidla, môžu znížiť spotrebu, a v neposlednom rade ponúkajú ochranu na Vaše autá,na prepravovaný tovar i na zamestnanci.Použitie tohto servera v automobilovom priemysle môže zvýšiť  konkurenciaschopnosť na trhu a dosiahnuť významné výhody v porovnaní s konkurenciou. Vedľa bežného použitia servera na osobné autá a na kamióny, stále rastie potreba aj na iné stroje, ako napr.: poľnohospodárske stroje, ľode, plachetnice, balóny.

 

Na prevádzkovanie systémov musí byť centrálna jednotka MoBi-TRACK zariadenie umiestnené vo vozidle, ktorý chcete spravovať. MoBi-TRACK zariadenie vie presne lokalizovať svoju polochu podľa GPS satelitov, môže prijať dáta z pripojených periférnych jednotiek a prenášať do centrálneho servera prostredníctvom GSM siete.

 

Ukladací server, ukladá, spracováva a vyhodnotí. Server, ak je to potrebné, v závislosti od nastavenia oznámy adresu zadanej udalosti. Používateľia môžu vyžiadať dát a zobrazenie mapy na vlastnom počítači /PC,PDA,iPAD,iPhone, android/ Uložené trasy môžu byť zase zobrazený a ukladaný až do jedného roka. MoBi –TRACK v zabezpečovacom systéme prenáša poplachové udalosti.

 

MoBi-TRACK zariadenie na sledovanie vozového parku môže dosiahnuť v akejkoľvek časti sveta, potrebujete k tomu len prístup k internetu, používateľské meno a heslo.

Icon:

   - Ikona otázky

 -Ikona POI display-cover

 - Po uzavretí ikona graf

 

 

Zapojenie:

1 - GND; 2 - CAN H; 3 - zapaľovanie; 4 - power; 5 - zona1 (negatívny); 6 - zona2 (negatívny); 7 - imobilizované; 8 - CAN L

 

Share
Share on TwitterShare on facebookShare on Google Plus